Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt

dr hab. Przemysław Malec

dr hab. Przemysław Malec

adres e-mail: przemyslaw.malec@uj.edu.pl

telefon: +48 12 664 65 20

pokój: B222 (3.1.26)

ORCID iD

Zainteresowania badawcze

 • Badania molekularnych mechanizmów odpowiedzi organizmów autotroficznych na abiotyczne czynniki środowiskowe (światło, temperatura, wybrane metale przejściowe);
 • Biotechnologiczne wykorzystanie autotrofów w procesach fitoremediacji wód oraz biotransformacji odpadów;

Staże naukowe, stypendia

 • Department of Plant Sciences, Tel Aviv University, Tel Aviv, Izrael - staż podoktorski, 1997/98;

Granty badawcze

Projekty koordynowane

 • Kierownik (z ramienia UJ) w projekcie w ramach programu „GEKON” (NCBR/NFOŚ) „Biokonwersja odpadów pofermentacyjnych z biogazowni: ochrona wód i paliwo III generacji” Nr umowy: GEKON1/O3/213552/28/2015; NFOŚiGW 33/2015/Wn-50/NE-po/D. Realizacja fazy B+R  2015-16;
 • Kierownik projektu w ramach POIG (Unia Europejska/MNiSzW „Generacja Przyszłości”) pt. „Wykorzystanie rozkładu potencjału elektrycznego ksylemu do detekcji relacji między osobnikami w biogrupach świerkowych”, Nr umowy DS-1277/HF/2013 (2013-2015; projekt zakończony);
 • Kierownik projektu badawczego MniSzW,  N N 303 498438 „Rola białkowych regulatorów fotomorfogenezy roslin w kontroli procesu biosyntezy chlorofilu” (2010-2013; projekt zakończony);
 • Kierownik projektu badawczego KBN 5 P06A 22 19, pt."Charakterystyka molekularna regulowanej światłem kinazy białkowej z Arabidopsis thaliana"  (2000-2003; projekt zakończony);
 • Kierownik grantu  MNiSzW C-75, na współpracę bilateralną Polska-Izrael, pt."The role of posttranslational modifications of the COP9 complex in regulation of seedling development in Arabidopsis thaliana" (1998-1999; projekt zakończony).

Projekty wykonywane (wybór)

 • Wykonawca w projekcie badawczym NCN pt.”Funkcja lipidów prenylowych w rozwoju i odpowiedzi roślin na stres”. Nr 2011/01/B/NZ1/00079; (2011- 2014);
 • Wykonawca w projekcie „Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia" (BMZ) [POIG.02.01.00-12-064/08] 2009-14;
 • Wykonawca w międzynarodowym grancie Funduszu Wyszehradzkiego, Nr . 21120109  „Role of carotenoids in construction of photosynthetic complexes” (2012-2013);
 • Wykonawca w grantach  MNISzW na współpracę międzynarodową Polska – Węgry, pt. „The essential role of phosphatidylglycerol in the formation of photosynthetic reaction center oligomers in a thermophylic cyanobacterium, Thermosynechococcus elongatus” (2006-2008) oraz (2009-11);
 • Wykonawca w grancie MNISzW na współpracę międzynarodową Polska – Indie, pt. "The assembly and functioning of photosynthetic apparatus in water plants under heavy metal stress"; (2005-2007);
 • Wykonawca w projekcie KBN pt. Wpływ wybranych metali ciężkich na świetlną fazę fotosyntezy roślin wyższych" 2 P04C 064 26; (2004- 2008).

Publikacje

Spis publikacji