Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt

dr Monika Bojko

dr Monika Bojko

adres e-mail: m.bojko@uj.edu.pl

telefon: +48 12 664 63 68

pokój: B225 (3.1.29)

ORCID iD

Zainteresowania badawcze

 • Mechanizmy adaptacyjne i fotoprotekcyjne roślin i okrzemek wywołane  stresem świetlnym (cykl wiolaksantynowy, cykl diadinoksantynowy);
 • Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na dynamikę molekularną błon biologicznych;
 • Genomika, transkryptomika i proteomika wybranych białek (szczególnie związanych z jasną fazą fotosyntezy, odpowiedzią roślin na stres i przemianami  barwników w tym ich degradacją);
 • Przystosowanie roślin do zanieczyszczeń środowiska (metale ciężkie i sadze) na poziomie genetycznym, biochemicznym i fizjologicznym;
 • Fitoremediacja terenów zanieczyszczonych działalnością człowieka a w szczególności terenów pogórniczych i poprzemysłowych.

Nagrody, stypendia i wyróżnienia

 • Nagroda Rektora za 20 lat pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, 2011;
 • Dofinansowanie z funduszy KNOW 2015 - udziału w warsztatach „Oznaczanie poziomu ekspresji genów w okrzemkach metoda Real-Time PCR”, firma A&A Biotechnology;
 • Stypendium konferencyjne  KNOW 2016 - udział w międzynarodowej konferencji Plant Biology Europ EPSO/FESP Praga 2016.

Granty badawcze

Projekty koordynowane

 • „Opracowanie metody modyfikacji chlorofilu w okładzie rozpuszczalnik –woda”,/BW/147/05, dotacja z rezerwy środków na Badania Własne, termin zakończenia: 12.2005.

Projekty wykonywane

 • "Aktywności fotosystemu 1 i procesy wiązania O2 w rozwijających się chloroplastach" KBN.4 1660 91 01, termin zakończenia: 30.09.94;
 • "Procesy utleniania i redukcji zależne od NADPH i tlenu cząsteczkowego w błonach tylakoidów etiochloroplastów", KBN 6PO4A 049 08, termin zakończenia: 31.12.97;
 • "Udział oksydoreduktazy ferredoksyna:NADP+ w redukcji prenylochinonów” KBN 6PO4A 02218,  projekt promotorski, termin zakończenia; 31.12.99;
 • "Enzymatyczna redukcja plastochinonów i innych chinonów w układach modelowych i błonach tylakoidów", KBN 6PO4A 022 18, termin zakończenia: 31.12.02;
 • "Mechanizmy katalizy i regulecji chlorofilazy", KBN PO4B 003 21, termin zakończenia: 14.09.05
 • "Wpływ wybranych metali ciężkich na świetlną fazę fotosyntezy roślin wyższych”, KBN 2PO4C 02027, termin zakończenia: 07. 2007;
 • „Czynniki regulujące aktywność chlorofilazy”, KBN PB 1505/PO1/20732, termin zakończenia: 2009;
 • „Sztuczne błony, jako układy modelowe w badaniach molekularnych mechanizmów adaptacji okrzemek do zmiennych temperatur” 2011/01/M/NZ1/01170, projekt NCN międzynarodowy niewspółfinansowany na bazie polsko-niemieckiej umowy między Ministrem Edukacji i Nauki Rządu Rzeczpospolitej Polskiej, a Prezesem Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), termin zakończenia: 06.12.2016.

Patenty

 • Metoda aktywacji chlorofilazy w heterofazowym układzie katalitycznym oraz jej zastosowanie do otrzymywania pochodnych chlorofili, zgłaszający: Fiedor Leszek, Bojko Monika, zgłoszenie nr UP PR 378182, data zgłoszenia: 30.11.2005;
 • Sposób otrzymywania transgenicznych enzymów roślinnych na nośniku stałym i ich zastosowanie do otrzymywania pochodnych chlorofili i zgłaszający: Fiedor Leszek , Banaś Agnieszka , Michalik Maciej, Bojko Monika , Gabryś Halina, agłoszenie nr PL 215969 B1, data zgłoszenia 31.12.2010, data przyznania prawa ochronnego: 14.06.2013.

Publikacje

Spis publikacji.