Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt

dr Michał Gabruk

dr Michał Gabruk

adres e-mail: michal.gabruk@uj.edu.pl

telefon: +48 12 664 65 63

pokój: A227 (4.1.29)

ORCID iD

Zainteresowania badawcze

 • Struktura, funkcja i ewolucja fotoenzymów;
 • Regulacja szlaku biosyntezy chlorofilu w roślinach okrytonasiennych;
 • Białka remodelujące błony lipidowe;
 • Filogenetyczne narzędzia w badaniu ewolucji białek;
 • Ewolucja molekularna enzymów szlaku biosyntezy chlorofilu.

Techniki badawcze

 • Klonowanie i heterologiczna ekspresja białek;
 • Punktowa mutageneza;
 • Niskotemperaturowe pomiary fluorescencji;
 • Mikroskopia krio-elektronowa;
 • Ukierunkowana ewolucja molekularna;
 • Narzędzia filogenetyki molekularnej.

Staże naukowe, stypendia

 • Staż podoktorski na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco, USA, 01.2019 - 01.2020;
 • Stypendium im. Bekkera przyznawane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, 2018;
 • Stypendium wyjazdowe Polskiego Towarzystwa Biochemicznego na IX Konferencję Parnasa w Jerozolimie, 2013.

Granty badawcze

 • Kierownik projektu, projekt SONATA NCN 2019/35/D/NZ1/00295 Kierowana ewolucja molekularna i uczenie maszynowe w badaniach nad zależną od światła oksydoreduktazą protochlorofilidu (2019-2023);
 • Kierownik projektu, projekt Grant dla młodych naukowców Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ MNS 9/2020 Molekularny mechanizm tworzenia i rozpadu filamentów LPOR (2020-2021);
 • Kierownik projektu, projekt im. BEKKERA NAWA PPN/BEK/2018/1/00105 Structural properties and function of the oligomers of light-dependent protochlorophyllide oxidoreductase (2019);
 • Kierownik projektu, projekt ETIUDA NCN 2016/20/T/NZ1/00518 Oligomeryzacja i wiązanie substratów w oksydoreduktazie protochlorofilidu (2016-2017);
 • Kierownik projektu, projekt Grant dla młodych naukowców Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ BMN 18.1-3/2016 Poszukiwanie inhibitorów zależnej od światła oksydoreduktazy protochlorofilidu (2016-2017);
 • Kierownik projektu, projekt PRELUDIUM NCN 2013/09/N/NZ1/00200 Oligomerization control and tetrapyrrole binding in protochlorophyllide oxidoreductase (2014-2016).

Publikacje

Spis publikacji.