Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

profesor nadzwyczajny

prof. dr hab. Leszek Fiedor

prof. dr hab. Leszek Fiedor

adres e-mail: leszek.fiedor@uj.edu.pl

telefon: +48 12 664 63 58

pokój: B224 (3.1.31)

ORCID iD

Zainteresowania badawcze

 • procesy określane jako pierwotne procesy fotosyntetyczne, związane z przenoszeniem energii i konwersją energii światła w chemiczną w organizmach fotosyntetycznych;
 • projektowanie i synteza nowych aktywowanych światłem substancji o właściwościach przeciwnowotworowych.

Nagrody, wyróżnienia

 • Stypendium doktoranckie Rodziny Kennedy, Feinberg Graduate School, Instytut Weizmanna, Rechowot, Izrael, 1989-1994;
 • Short Term Fellowship, European Science Foundation (ESF), 1996;
 • Short Term Fellowship, European Science Foundation (ESF), 1998;
 • Stypendium post-doktoranckie, Alexander von Humboldt Foundation, 1996-1999;
 • Stypendium post-doktoranckie, Japanese Society for Promotion of Science (JSPS), 2001-2002;
 • Stypendium Krzyżanowskiego, UJ, 2004;
 • Alexander von Humboldt Foundation, Grant aparaturowy, UJ, 2000;
 • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora UJ, 2011;
 • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora UJ, 2015;

Projekty badawcze

 • NCN OPUS 17 2019/33/B/NZ1/02418, "Chlorofile i karotenoidy pod presją - zastosowanie metod spektroskopii optycznej i wysokich ciśnień w badaniach procesów fotosyntetycznych", okres realizacji: 24.02.2020 - 23.02.2023; Za udział w realizacji projektu przewidziane są stypendia dla studentów.;
 • NCN 2012/07/B/NZ1/02876, "Udział chemicznego wygaszania tlenu singletowego w pro- i antyoksydacyjnej aktywności karotenoidów", UJ, 2013-2017, kierownik;
 • UE, projekt Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia, POIG.02.01.00-12-064/08, UJ, 2010-2013, wykonawca;
 • FNP, grant TEAM, „Modelowe barwniki i kompleksy fotosyntetyczne w terapii fotodynamicznej i konwersji energii słonecznej”, UJ, 2010-2014, kierownik;
 • NCN 0519/B/P01/2011/40,  "Rozwój nowych fotosensybilizatorów pochodzenia naturalnego dla terapii fotodynamicznej", UJ, 2011-1012, kierownik;
 • NCN 0505/B/P01/2011/40, "Specyficzność substratowa i inhibicja transportu ksenobiotyków chlorofilowych", UJ. 2011-2014, wykonawca;
 • KBN N302 013 32/1505, Czynniki warunkujące ekspresję i aktywność chlorofilazy, UJ, 2007-2010, kierownik;
 • KBN, Projekt badawczy rozwojowy R05 043 03, Opracowanie technologii syntezy oraz postaci farmaceutycznej nowych, potencjalnych leków fotouczulających o szczególnych walorach terapeutycznych i społecznych, 2007-2010, UJ, wykonawca;
 • KBN, Projekt specjalny COST D30, High Pressure Tunning of Chemical and Biochemical Processes, 2007-2008, UJ, wykonawca;
 • KBN 6P04B 003 21, Mechanizmy katalizy i regulacji chlorofilazy, 2002-2005, UJ, kierownik;
 • Volkswagen Foundation, Grant badawczy, Project No. I/77 876: „Interactions of membrane proteins. Assembly of photosynthetic core complex”, UJ, 2001-2006, kierownik;
 • Alexander von Humboldt Foundation, Grant aparaturowy, UJ, 2000;
 • KBN 4P05C 018 16 pt „Skojarzona radio-foto-terapia czerniaka rosnącego w przedniej komorze oka chomika”, 1998-2001, wykonawca;

 

Spis publikacji

Spis publikacji