Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor emeritus

prof. dr hab. Kazimierz Strzałka

prof. dr hab. Kazimierz Strzałka

adres e-mail: kazimierz.strzalka@uj.edu.pl

telefon: +48 12 664 65 09

pokój: A222 (4.1.24)

ORCID iD

Zainteresowania badawcze

 • Formowanie się i rozwój aparatu fotosyntetycznego;
 • Wpływ różnych czynników na fizyczne własności tylakoidów i błon modelowych;
 • Proces wydzielania tlenu w fotosyntezie i jego kinetyka;
 • Funkcja tokoferoli i plastochinonu w mechanizmach fotoprotekcyjnych,
 • Karotenoidy i cykl ksantofilowy,
 • Wpływ metali ciężkich na rośliny;
 • Ekstremofile i mechanizmy adaptacyjne do warunków stresowych.

Nagrody, wyróżnienia

 • Nagrody indywidualne i zespołowe Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego (1975, 1984, 1985, 1991, 1993, 1996, 2008);
 • Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (1984, 1988);
 • Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1985) oraz Ministra Edukacji Narodowej(1999);
 • Złoty Krzyż Zasługi (5.10.1990) i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (27.09.1999);
 • Medal im. Marchlewskiego przyznany przez Komitet Biochemii i Biofizyki PAN (2004);
 • Członek Korespondent Polskiej Akademii Umiejętności (2006 r.);
 • Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk (2010 r.)
 • Dyplom Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich, przyznany przez Polską Organizację Turystyczną i Stowarzyszenie "Konferencje i Kongresy w Polsce";
 • Dyplom i medal „Visita Distinguida” przyznany przez Universidad de Concepcion w Chile za zasługi w rozwoju współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem w Concepcion (styczeń 2015). Medal ten jest drugim najważniejszym wyróżnieniem Uniwersytetu w Concepcion po doktoracie honorowym;

Zrealizowane projekty badawcze

 • Projekt badawczy nr 4 1660 91 01 p.t. „Aktywność fotosystemu I i procesy wiązania O2 w rozwijających się chloroplastach”, 1991-1994 (wykonawca);
 • Projekt badawczy nr 6 6075 92 03 p.t. „Rola chinonów i karotenoidów w procesach oksydacyjno-redukcyjnych związanych z fotosyntezą”, 1992-1995 (kierownik);
 • Projekt badawczy nr 6 P04A 049 08 p.t. „Procesy utleniania i redukcji zależne od NADPH i tlenu cząsteczkowego w błonach tylakoidów etiochloroplastów”, 1995-1997 (wykonawca);
 • Projekt badawczy nr 6 P04A 009 10 p.t. „ Rola chinonów i karotenoidów w procesach transformacji energii i mechanizmach obronnych w błonach fotosyntetycznych”, 1996-1998, (kierownik) 180 000 zł;
 • Projekt badawczy nr 6 P04A 038 17 p.t. „ Wpływ związków nieorganicznych na transport elektronów w fotosystemie II”, 1999-2002 (wykonawca);
 • Projekt badawczy nr 6 P04A 022 18 p.t. „Enzymatyczna redukcja plastochinonu i innych chinonów w układach modelowych i błonach tylakoidów”, 2000-2002 (wykonawca);
 • Projekt promotorski nr 6 P04A 073 21 p.t. „Molekularne aspekty mechanizmu reakcji cyklu ksantofilowego w układach modelowych i naturalnych”, 2001-2002 (kierownik);
 • Projekt badawczy nr 6 P04A 028 19 p.t. „Rola chinonów i karotenoidów w molekularnych mechanizmach adaptacyjnych i obronnych błon fotosyntetycznych w warunkach stresu oksydacyjnego, 1.08.2000 – 31.01.2004 (kierownik), 397 000 zł;
 • Projekt promotorski nr 3 P04A 010 24 p.t. „Wpływ różnych elementów strukturalnych cząsteczki karotenoidu na dynamikę molekularną błon modelowych”, 2003-2006 (kierownik) 45 000 zł;
 • Projekt nr 2 P04A 063 28 pt. „Molekularne mechanizmy adaptacyjne i obronne przed stresem oksydacyjnym w roślinach – rola barwników fotosyntetycznych i lipidów prenylowych”, 2005-2008 ( kierownik) 384 500 zł;
 • Projekt zamawiany nr PBZ-KBN-110/P04/19 pt. „Udział lipidów prenylowych w obronie komórki roślinnej przed stresem biotycznym i abiotycznym, 2004-2007 (współwykonawca) 275 000 zł;
 • Projekt badawczy nr 2 P04C 020 27 p.t. „Wpływ wybranych metali ciężkich na świetlną fazę fotosyntezy”, 4.11.2004-3.11.2008 (wykonawca) 236 000 zł;
 • Zastosowanie modelowych układów błonowych w badaniach interakcji lipidowobiałkowych w błonach tylakoidów roślin wyższych. Projekt specjalny, 2007-2009 (Kierownik projektu);
 • Molekularne mechanizmy oddziaływań w nanoukładach biologicznych oraz w układach aktywnych biologicznie modyfikowanych nanocząstkami. Projekt Sieci Naukowej BIONAN, 2008. Partner konsorcjum;
 • The assembly and functioning of photosynthetic apparatus in water plants under heavy metal stress. Project in the frames of Indo-Polish Programme of Cooperation in Science and Technology, 2006-2009. Koordynator ze strony polskiej;
 • The essential role of phosphatidylglycerol in the formation of photosynthetic reaction center oligomers in a thermophyllic cyanobacterium, Thermosynechococcus elongatus. Project in the frames of the technological international cooperation between Poland and Hungary for the years 2005-2007. Koordynator ze strony polskiej;
 • Projekt specjalny międzynarodowy MNiSzW i DFG decyzja nr 50/N-DFG/2007/0, pt.’Zastosowanie modelowych układów błonowych w badaniach interakcji lipidowobiałkowych w błonach tylakoidów roślin wyższych i glonów Mantoniella squamota’, 2007-2009, (Kierownik ze strony polskiej);
 • Kierownik projektu: Małopolskie Centrum Biotechnologii;
 • Marie Curie Initial Training Network - „CropLife” (EC Grant Ageement No. 264394);
 • FP 7 – PEOPLE Uniw. Jagielloński, Uniw. w Kiel, Uniw. w Zurychu, grudzień 2010 – listopad 2013 (koordynator ze strony polskiej);

Dotychczasowy dorobek naukowy

Ponad 650 pozycji w tym 223 oryginalne prace eksperymentalne, 72 artykuły przeglądowe, w tym kilka rozdziałów w książkach, oraz ponad 360 komunikatów konferencyjnych. Liczba cytowań (bez autocytowań) wynosi – 2901 (wg Research Gate ponad 4100), a indeks H – 32.