Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik zakładu

prof. dr hab. Jerzy Kruk

prof. dr hab. Jerzy Kruk

adres e-mail: jerzy.kruk@uj.edu.pl

telefon: +48 12 664 63 61

pokój: B221 (3.1.25)

ORCID iD

Zainteresowania badawcze

 • techniki spektroskopowe – spektrofotometria, absorpcyjna, fluorescencyjna, podczerwieni, fotoakustyka, pomiary czasów życia fluorescencji, technika monowarstw lipidowych, pomiary wydzielania tlenu elektrodą Clarka i przy użyciu systemu 3-elektrodowego, techniki chromatograficzne, metody preparatyki liposomów;
 • kompleksy "charge-transfer" naturalnie występujących chinonó prenylowych w układach modelowych i rola tych kompleksów in vivo;
 • fluorescencyjne własności zredukowanych chinonów prenylowych i ich wykorzystanie w badaniach in vitro;
 • antyoksydacyjne własności zredukowanych chinonów prenylowych w układach modelowych;
 • funkcja alfa-tokoferylochinonu w fotosyntetycznym łańcuchu transportu elektronów i metabolizmie roślin;
 • antyoksydacyjne działanie plastochinonów B i C, plastochromanoli, tokotrienoli, witaminy E (?-tokoferolu) oraz koenzymu Q (ubichinonu) w układach in vitro oraz in vivo;
 • fotoochronna rola cytochromu b-559 w fotosystemie II i jego oddziaływanie z chinonami prenylowymi błon tylakoidów,
 • rola cytochromu b-559 w chlororespiracji;
 • wytwarzanie i zmiatanie reaktywnych form tlenu w fotosyntezie;
 • oddziaływanie jonów miedzi z fotosystemem II;
 • struktura i funkcja białek peryferyjnych kompleksu rozkładającego wodę;
 • stan redoks puli plastochinonu w odpowiedzi na różne czynniki stresowe roślin;
 • biosynteza chlorofilu;
 • badania enzymów cyklu ksantofilowego (epoksydazy i deepoksydazy);
 • udział oksydoreduktazy ferredoksyna:NADP+ w cyklicznym transporcie elektronów;

Nagrody, wyróżnienia

 • Stypendium FEBS, Utrcht, Holandia, 1993;
 • Stypendium Fundacji Nauki Polskiej, 1994;
 • Nagroda rektora UJ za wybitne osiągnięcia naukowe, 1998;
 • Stypendium z Funduszu im. A. Krzyżanowskiego, 2000;
 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną, 2002;
 • Stypendium Rektorskiego Funduszu Stypendialnego 2002, 2004, 2005;
 • Nagroda Zespołowa I stopnia Rektora UJ za osiągnięcia w pracy naukowej - 2007;
 • Nagroda Zespołowa I stopnia Rektora UJ za osiągnięcia w pracy naukowej - 2009;
 • Nagroda Zespołowa I stopnia Rektora UJ za osiągnięcia w pracy naukowej - 2011;
 • Nagroda Zespołowa II stopnia Rektora UJ za osiągnięcia w pracy naukowej - 2016 i 2017;

Staże naukowe, stypendia

 • 1990 - Uniwesytet Quebec w Trois-Rivieres, Kanada, 6 miesięcy;
 • 1993 - Laboratorium Biofizyki Molekularnej, Uniwersytet w Utrechcie, Holandia stypendium FEBS, 12 miesięcy;
 • 1993 - Synchrotron Facility, Daresbury, Anglia, 2 tygodnie;
 • 1993-2000 - Uniwersytet Bielefeld, Niemcy, 1 lub 2 miesiące rocznie;
 • 2003/2004 - Institute of Botany, University of Darmstadt, Niemcy, 2 miesiące;
 • 2003/2004 - Department of Botany, Stockholm University, Szwecja, 2 miesiące;
 • 2006, 2007 – Institute of Botany, University of Kiel, Niemcy;

Granty badawcze

 • Modyfikacje długości łańcucha bocznego plastochinonu jako metoda zwiększenia wydajności fotosyntezy roślin - NCN, Opus -2015/19/B/NZ9/004, kierownik projektu, 2016-2021;
 • Funkcja lipidów prenylowych w rozwoju i odpowiedzi roslin na stresNCN, Opus- 2011/01/B/NZ1/00079, kierownik projektu, 2011-2014;
 • ‘Funkcja, mechanizm działania i biosynteza lipidowych antyutleniaczy roślinnych’ – MNiSW N302 049 32, kierownik projektu, 2008-2010;
 • ‘Rola plastochinonów B i C w fotosyntezie’ – KBN 6 P04A 031 20, kierownik projektu, 2001-2004;

Spis publikacji

Spis publikacji