Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt

Dr hab. Beata Myśliwa-Kurdziel

Dr hab. Beata Myśliwa-Kurdziel

adres e-mail: b.mysliwa-kurdziel@uj.edu.pl

telefon: +48 12 664 63 64

pokój: B227 (3.1.31)

ORCID iD

Zainteresowania badawcze

 • biogeneza chloroplastów i wykształcanie aparatu fotosyntetycznego w roślinach okrytonasiennych;
 • biosynteza tetrapiroli roślinnych; właściwości fotofizyczne tetrapiroli in vivo  i  układach modelowych.

Nagrody , wyróżnienia

 • Nagroda indywidualna II stopnia Rektora UJ za wyróżniającą się rozprawę doktorską, 2000;
 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów,  2001;
 • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora UJ, 2007;
 • Zespołowa nagroda Rektora im. Hugona Kołłątaja za wkład w popularyzację wiedzy w środowiskach szkolnych, 2021. 

 

Staże naukowe, stypendia

 • Stypendium krajowe dla młodych naukowców,  Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej,   2000-2001;
 • Stypendium naukowe Rektorskiego Funduszu Stypendialnego UJ, 2004- 2005 oraz 2005-2006;
 • Short Term Fellowship - Wood Whelan Foundation (1996);
 • Short Term Fellowship European Science Foundation (1998).

Granty badawcze

Projekty koordynowane

 • Projekt badawczy KBN nr 6PO4A02716 pt.: „Badanie dynamiki molekularnej ciał prolamellarnych podczas transformacji etioplast- chloroplast”; okres realizacji: 1998 - 1999;
 • Projekt badawczy KBN nr 6PO4A 086 20 pt.: „Badanie własności spektralnych i analiza czasu zaniku fluorescencji protochlorofilidu w układach modelowych”; okres realizacji: 2000 - 2002;
 • Projekt badawczy NCN nr 2011/01/B/NZ1/00119 pt.: ,,Molekularne mechanizmy odziaływania protochlorofilid-LPOR-lipidy w ciałach prolamellarnych i w układach modelowych” – okres realizacji 2011- 2015;
 • NCN Sonata Bis 3 nr 2013/10/E/NZ3/00748 pt.: "Rola zależnej od światła biosyntezy chlorofilu w regulacji biosyntezy i składania fotosyntetycznych kompleksów barwnikowo-białkowo-lipidowych w roślinach okrytonasiennych"- okres realizacji 2014-2021.

Projekty wykonywane

 • Projekt badawczy KBN nr 6PO4A 009 10 pt.: „Rola chinonów i karotenoidów w procesach transformacji energii i mechanizmach ochronnych w błonach fotosyntetycznych”; okres realizacji: 1995- 1998. Kierownik grantu: prof. dr hab. Kazimierz Strzałka;
 • Projekt badawczy KBN nr 6PO4A 028 19 pt.: „Rola chinonów i karotenoidów w molekularnych mechanizmach adaptacyjnych i obronnych błon fotosyntetycznych w warunkach stresu oksydacyjnego”; okres realizacji: 2001-2004. Kierownik grantu: prof dr hab. Kazimierz Strzałka;
 • Projekt badawczy KBN nr PB/0442/P04/2004/27  pt.: „Wpływ wybranych metali ciężkich na świetlną fazę fotosyntezy roślin wyższych”; okres realizacji: 2004-2007.  Kierownik grantu: dr A. Waloszek;
 • Projekt badawczy KBN nr 2P04A 063 28, pt. „Molekularne mechanizmy adaptacyjne i obronne przed stresem oksydacyjnym w roślinach – rola barwników fotosyntetycznych i lipidów prenylowych”; okres realizacji: 2005 –2008. Kierownik grantu: prof dr hab. K. Strzałka;
 • Projekt badawczy KBN N303 498 438 pt. „Rola białkowych regulatorów fotomorfogenezy roślin w kontroli procesu biosyntezy chlorofilu"; okres realizacji 2010-2013. Kierownik grantu: dr hab. P. Malec;
 • Finansowany przez UE w ramach 5 PR - I Program Horyzontalny Centrum Doskonałości: „Biologia Molekularna - Integracja Badań i Edukacji”; Kontrakt ICA-CT-2000-70012; rok rozpoczęcia 2000; Kierownik sekcji 9 (WP9) prof. dr hab. Kazimierz Strzałka.

Spis publikacji

Spis publikacji