Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt

dr hab. Beatrycze Nowicka

dr hab. Beatrycze Nowicka

adres e-mail: beatrycze.nowicka@uj.edu.pl

telefon: +48 12 664 63 66

pokój: B226 (3.1.30)

ORCID iD

Zainteresowania badawcze

Tematem moich badań są zagadnienia związane z biosyntezą, funkcjami i właściwościami wybranych związków z grupy lipidów prenylowych. Podczas eksperymentów prowadzonych na potrzeby pracy magisterskiej zajmowałam się karotenoidami. Na studiach doktoranckich rozpoczęłam badania nad chromanolami, do których zaliczają się tokoferole i tokotrienole, czyli związki określane mianem witaminy E. Moje zainteresowania badawcze dotyczyły także chinonów prenylowych, między innymi ubichinonu (koenzym Q). Ponieważ przede wszystkim interesują mnie organizmy fotosyntetyczne, wiele uwagi poświęciłam plastochinonowi, będącemu niezbędnym elementem fotosyntetycznego łańcucha transportu elektronów. Badanie antyutleniających własności tego związku było tematem mojego grantu promotorskiego. Obecnie postanowiłam połączyć obszar badań, w których mam doświadczenie z tematyką, uważaną przeze mnie za ważną i interesującą, mianowicie stresem wywołanym działaniem metali ciężkich. Ponieważ istotnym mechanizmem szkodliwego działania metali ciężkich jest wywoływanie stresu oksydacyjnego, można się spodziewać, iż antyutleniacze odgrywają rolę w odpowiedzi na te metale. Istnieją już pewne doniesienia na ten temat, jednak wciąż jest on słabo zbadany, dzięki czemu mogłam ubiegać się i otrzymać finansowanie projektu badawczego pt. „Udział antyutleniaczy z grupy lipidów prenylowych w odpowiedzi zielenicy Chlamydomonas reinhardtii na stres wywołany metalami ciężkimi oraz w oddziaływaniach allelopatycznych.”

Granty badawcze

Projekty koordynowane

  • Grant NCN, 2013/11/D/NZ1/00303, „Udział antyutleniaczy z grupy lipidów prenylowych w odpowiedzi zielenicy Chlamydomonas reinhardtii na stres wywołany metalami ciężkimi oraz w oddziaływaniach allelopatycznych”, lata 2014-2016.

Projekty wykonywane

  • Grant MNiSW 50/N-DFG/2007/0 „Zastosowanie modelowych układów błonowych w badaniach interakcji lipidowo-białkowych tylakoidów roślin wyższych i glonów Mantoniella squamata”. Lata 2007-2010. Kierownik – prof. dr. hab. Kazimierz Strzałka;
  • Grant MNiSW, N302 049 32 „Funkcja, mechanizm działania i biosynteza lipidowych antyutleniaczy roślinnych”. Lata 2008-2010. Kierownik – prof. dr. hab. Jerzy Kruk;
  • Grant promotorski NCN, N N303 809440 „Badania funkcji antyoksydacyjnej utlenionej i zredukowanej formy plastochinonu w układach in vitro oraz in vivo”. Lata 2011-2013. Kierownik – prof. dr. hab. Jerzy Kruk;
  • Program Iuventus plus 055/IP1/2011/71 „Rola lipidów prenylowych w niezgodności mieszańców (różnych ekotypów) Arabidopsis thaliana” . Lata 2012-2014. Kierownik – dr Renata Szymańska;
  • Grant NCN, 2011/01/B/NZ1/00079, „Funkcja lipidów prenylowych w rozwoju i odpowiedzi roślin na stres”. Lata 2012-2015. Kierownik – prof. dr. hab. Jerzy Kruk;
  • Grant NCN, 2015/19/B/NZ9/00422, "Modyfikacja długości łańcucha bocznego plastochinonu jako metoda zwiększenia wydajności fotosyntezy roślin.", lata 2016-nadal.

Publikacje

Spis publikacji.