Dr Kinga Kłodawska

stanowisko: asystent

adres e-mail: kinga.klodawska@uj.edu.pl

telefon: +48 12 664 65 34

pokój: A226 (4.1.28)

Życiorys naukowy

Dr Kinga Kłodawska jest związana z Zakładem Fizjologii i Biochemii Roślin od 2004 roku, najpierw jako magistrantka, potem doktorantka, a od 2013 jako pracownik naukowy. Odbyła staże naukowe w renomowanych ośrodkach Węgierskiej Akademii Nauk, Czeskiej Akademii Nauk oraz na Uniwersytecie w Umeå w Szwecji.

Obecnie prowadzi badania związane z fizjologią komórek sinic, m.in.:

· wpływ stopnia oligomeryzacji fotosystemów na przebieg fazy świetlnej fotosyntezy

· regulacja biosyntezy i rola barwników karotenoidowych w warunkach stresu abiotycznego

· charakterystyka metalo-peptydaz zaangażowanych w metabolizm ściany komórkowej

Publikacje

Kłodawska K, Kovacs L., Varkonyi Z, Kis M, Sozer O, Laczkó-Dobos H, Kobori O, Domonkos I, Strzałka K, Gombos Z, Malec P (2015) Elevated growth temperature can enhance photosystem-I-trimer formation and affects xanthophyll biosynthesis in cyanobacterium Synechocystis sp. PCC6803 cells. Plant Cell Physiol 56 (3): 558-571

Kłodawska K, Malec P, Strzałka K, The role of carotenoids In the protection and assembly of the photosynthetic apparatus in a model unicellular cyanobacterium Synechocystis PCC6803. W: Photosynthetic pigments: chemical structure, biological function and ecology. Syktyvkar 2014, Redakcja: Golovko TK, Gruszecki WI, Prasad MNV, Strzałka K, 148-159

Kłodawska K, Malec P, Kis M, Gombos Z, Strzałka K (2012) EPR study of thylakoid membrane dynamics in mutants of the carotenoid biosynthesis pathway of Synechocystis sp. PCC6803. Acta Biochim Pol 57: 87-90

Domonkos I, Malec P, Laczko-Dobos H, Sozer O, Kłodawska K, Wada H, Strzalka K Gombos Z (2009) Phosphatidylglycerol depletion induces an increase in myxoxanthophyll biosynthetic activity in Synechocystis PCC6803 Cells. Plant Cell Physiol 50(2):374-382

Vajravel S, Kis M, Kłodawska K, Laczko-Dobos H, Malec P, Kovács L, Toth TN (2017) Zeaxanthin and echinenone modify the structure of photosystem I trimer in Synechocystis sp. PCC 6803. Biochim Biophys Acta (BBA) - Bioenergetics, 1858(7), 510-518

Aktualnie realizowane projekty badawcze

1. Miniatura z NCN „Metabolizm peptydoglikanu – rola wybranych enzymów w komórkach sinicy Synechocystis PCC6803” realizowany 09.2017 – 09.2018.

2. KNOW 35+ „Regulacja krzyżowania się fotosyntetycznego i oddechowego łańcucha transportu elektronów w zależności od stanu oligomeryzacji fotosystemu I w komórkach sinicy Synechocystis sp. PCC6803” realizowany 09.2017-10.2018.