Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrazki plamiste (Arum maculatum L.) – gatunek rośliny z rodziny obrazkowatych (Araceae Juss.). Występuje w przyatlantyckiej, środkowej i południowej Europie oraz w Turcji.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tematyka prac dyplomowych

Biochemia

 

 • Badanie pierwotnych procesów fotosyntezy i oddziaływań między kompleksami fotosyntetycznymi w układach modelowych; fizykochemiczne właściwości błon tylakoidów; modyfikacje barwników fotosyntetycznych w aspekcie zastosowań w terapii fotodynamicznej; karotenoidy i ich rola w fotosyntezie;
 • Rekonstytucja fotosyntetycznych kompleksów barnikow-białkowych; prooksydacyjne właściwości karotenoidów
 • Metabolity roślinne i ich znaczenie w medycynie; sztuczne błony; reakcje redukcji i utleniania w chloroplastach;
 • Analiza własności fotofizycznych chlorofilidu, protochlorofilidu i protochlorofilu w układach modelowych; organizacja fotoaktywnych kompleksów protochlorofilid:oksydo¬reduktaza protochlorofilid: NADPH — badania metodą wygaszania fluorescencji;
 • NAD(P)H jako anty– i prooksydant w chloroplastach;
 • Rola ferredoksyny i reduktazy ferredoksyna: NADP+ w nietypowych systemach fotosyntetycznego transportu elektronów; białka kompleksu rozkładającego wodę w fotosystemie II, struktura i oddziaływanie z metalami oraz koenzymami;
 • Fluorescencyjne własności zredukowanych chinonów prenylowych i ich wykorzystanie w badaniach in vitro; antyoksydacyjne własności zredukowanych chinonów prenylowych w układach modelowych; funkcja ?–tokoferylochinonu w fotosyntetycznym łańcuchu transportu elektronów i metabolizmie roślin; występowanie i funkcja plastochinonów B i C w aparacie fotosyntetycznym; antyoksydacyjne działanie plastochinonów B i C, plastochromanoli, tokotrienoli, witaminy E (?–tokoferolu) oraz koenzymu Q (ubichinonu) w układach in vitro i in vivo; fotoochronna rola cytochromu b–559 w fotosystemie II i jego oddziaływanie z chinonami prenylowymi błon tylakoidów; wytwarzanie i zmiatanie reaktywnych form tlenu w fotosyntezie; oddziaływanie jonów miedzi z PSII;
 • Biosynteza chlorofilu, prekursorów chlorofili w roślinach;
 • Badanie mechanizmów katalizy i regulacji aktywności chlorofilazy;

Biologia molekularna

 • Rola NO w rozwoju rośliny; charakterystyka białek aktywnych w morfogenezie; wpływ warunków świetlnych w hodowli in vitro na reakcje adaptacyjne roślin;
 • Wpływ światła na ekspresję genów w roślinach; transformacja i selekcja roślin transgenicznych; analiza ekspresji i aktywności wybranych białek w mutantach fotoreceptorowych i foto–morfogenetycznych Arabidopsis thaliana;

Ekofizjologia

 • Fotosynteza w warunkach stresowych — adaptacje i mechanizmy obronne; cykl ksantofilowy; formowanie się aparatu fotosyntetycznego; reakcje świetlne fotosyntezy;
 • Działanie wybranych metali ciężkich na świetlną fazę fotosyntezy roślin wyższych na różnych poziomach organizacji w aspekcie osobniczym i ewolucyjnym;
 • Rośliny i mikroorganizmy w bioremediacji terenów zanieczyszczonych – aspekty molekularne, praktyczne zastosowanie;
 • Rola lipidów prenylowych w odpowiedzi roślin na stres;