Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tematyka badań naukowych

 • Cykl ksantofilowy roślin wyższych, glonów i okrzemek; analiza deepoksydacji w błonach tylakoidów i w układach modelowych;
 • Rola barwników biologicznych (barwniki roślinne, bakteryjne, grzybowe) w odpowiedzi na biotyczne i abiotyczne czynniki środowiska;
 • Molekularne mechanizmy odpowiedzi autotrofów na czynniki abiotyczne (światło, temperatura, metale przejściowe); środowiskowa regulacja biosyntezy chlorofilu i karotenoidów; rola  oligomeryzacji fotosystemu I u cyjanobakterii, adaptacje roślin do podwyższonych stężeń metali ciężkich;
 • Błony fotosyntetyczne u roślin wyższych – biosynteza chlorofilu;
 • Ocena wpływu zmian strukturalnych na stabilność molekuł;
 • Charakterystyka oddziaływań molekularnych białek, przeciwciał, kwasów nukleinowych i innych biomolekuł z macierzą błon biologicznych;
 • Przemiany fazy termotropicznej w formowaniu lipidów;
 • Zmiany płynności błon i ich wpływ na błony biologiczne;
 • Analiza prenyllipidów w roślinach i ich funkcja antyoksydacyjna;
 • Nietypowe mechanizmy fotosyntetycznego transportu elektronów;
 • Zmiany płynności błon;
 • Nietypowe drogi transportu elektronów w aparacie fotosyntetycznym;
 • Mechanizmy transferu energii i elektronów w kompleksach fotosyntetycznych - badania w układach modelowych;
 • Regulacja biosyntezy i biodegradacji barwników fotosyntetycznych;
 • Mechanizmy formowania się fotosyntetycznych kompleksów barwnikowo-białkowych;
 • Spektroskopowe właściwości chlorofili i karotenoidów;
 • Prooksydacyjne właściwości karotenoidów;
 • Synteza modelowych barwników fotosyntetycznych i  fotosensybilizatorów dla zastosowań w terapii fotodynamicznej- modyfikacje chlorofili i bakteriochlorofili;
 • Chlorofile jako ksenobiotyki - interacje ze zwierzęcym i ludzkim organizmem;
 • Wpływ metali ciężkich na kiełkowanie nasion, fizjologie, biochemię, i genetykę roślin z terenów pokopalnianych  w hodowlach in vitro;
 • Adaptacje roślin do stresu wywołanego przez obecność metali ciężkich ze źródeł antropogenicznych;
 • Rośliny i mikroorganizmy w bioremediacji;
 • Zastosowanie autotrofów w fitoremediacji i biotransformacji ścieków;
 • Ekstremofile i molekularne mechanizmy adaptacji do warunków stresowych;