Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aparatura dostępna do działalności komercyjnej

  • System do chromatografii wysokociśnieniowej HPLC ProStar 210 (Varian);
  • Urządzenie z detekcją widm absorbcji elektronowej on-line w zakresie UV-VIS-NIR. TIDAS, 2012,. BMZ;
  • Pikosekundowy spektrofluorymetr do pomiaru czasu zaniku emisji z detekcją w zakresie UV-VIS-NIR, 2012 BMZ;
  • Spektropolarymetr J815 JASCO ,pomiar widm dichroizmu kołowego w zakresie od UV-VIS-NIR, 2002, Volkswagen Stiftung;
  • Spektrometr EPR Mini Scope MS300, badania z zastosowaniem takich substancji jak wolne rodniki (w tym właściwości antyutleniające związków, dynamika molekularna błon naturalnych i modelowych), jony metali przejściowych, pierwiastki ziem rzadkich, aktynowce, elektrony przewodnictwa w metalach i półprzewodnikach a także badania defektów w dielektrykach i węglu;